INTERNATIONALT FORLAG FOR VIDENSKAB & KUNST A/S

Jørgen Witte: ROSENDALS HISTORIE. Indbundet, 304 sider, stort format. Med mere end 150 illustrationer. Med noter, litteraturliste, registre og engelsk summary. (Vejl. pris 348 kr.)

 

Se billeder fra bogen nederst på denne side

 

Herregården Rosendals historie tager sin begyndelse med Ide Munk – af den mægtige Rosenkrantz-slægt – som oprettede godset ca. 1554. Bogens første del er ejernes historie og her er lejlighed til mange strejftog ind i Danmarkshistorien, eftersom Rosendals ejere eller deres ægtefæller ofte var fremtrædende og indflydelsesrige personer. Disse strejftog spænder vidt – her fortælles bl.a. om søhelten Niels Juel, om grev Danneskiold-Samsøe som driftig iværksætter af kalkindustri, og om besøg af forfatteren H.C. Andersen og guldaldermaleren J.Th. Lundbye.

 

Historien om ejerne gennem fem århundreder sætter den kronologiske ramme for de efterfølgende tematiske afsnit. Her ligger hovedvægten på det 18. og 19. århundredes godsdrift med hovedgård og bøndergods. I større afsnit har forfatteren, mag. art. Jørgen Witte beskrevet hovedgårdens udvikling, dens fysiske indretning samt de beboere og ansatte, som havde deres liv og arbejde her. Helt afgørende for driften af godset i disse århundreder var de økonomiske og arbejdsmæssige ydelser, der kom fra fæstebønder og deres tjenestefolk, og fra møllere og andre, som var tilknyttet godset. Bogen viser bl.a. at fæsternes forhold var rimeligt gode under godsets adelige ejere i det 18. århundrede. Som noget helt særligt for et gods havde Rosendal siden det 18. århundrede betydelige indtægter af kalkudvindingen i Faxe, hvilket også beskrives indgående.

 

Bogen afsluttes med en præsentation af den omfattende restaurering og renovering, som blev gennemført på Rosendal i årene 1999-2005. Dette afsnit er skrevet af den kendte arkitekt Niels Frithiof Truelsen (1938-2009), som forestod det gennemgribende og meget vellykkede projekt.