INTERNATIONALT FORLAG FOR VIDENSKAB & KUNST A/S

Bettina Lamm, René Kural og Anne Wagner:

PLAYABLE. Bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum.

184 sider, hft., rigt illustreret, vejl. pris: 148 kr.

 

Storbyen har fået et ”twist” med kæmpemøbler, pilskæve boldbaner og urbane skattejagter. Ude i landskabet møder vi skovskulpturer, kunstige strande og tårne af drivtømmer.

 

PLAYABLE præsenterer 24 internationale værker og projekter, der alle på forskellig vis gør vores uderum mere engagerende.

Hvad karakteriserer de aktiverende installationer? Hvad gør de ved landskabet? Hvad gør de ved byen, og hvad gør de ved os? Det gennemgår bogens seks tematiske kapitler.

Om forfatterne:

 

Ph.d. Bettina Lamm er landskabsarkitekt MAA og lektor ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

 

Ph.d. René Kural er lektor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) samt selvstændig praktiserende arkitekt med René Kural Tegnestue.

 

Anne Wagner er arkitekt og ph.d.-studerende ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

(Bogens forsidebillede er fra Mauerpark i Berlin. Landskabsarkitekt Gustav Lange. Fotograf: Rolf Zöllner)

 

...værkerne og præsentationen af dem kan være med til at skubbe til gængse måder at tænke byrum, leg og bevægelse på...Den kan dermed tjene som inspirationskilde for dem, der til daglig arbejder i dette felt... For andre kan bogen tjene som en oplysende og inspirerende guide i forhold til at besøge værkerne selv og prøve dem på egen krop – der er til mange gode rejser og oplevelser”.

 

Anmeldt af Anne Dahl Refshauge, landskabsarkitekt MDL i  Magasinet Landskab.