INTERNATIONALT FORLAG FOR VIDENSKAB & KUNST A/S

OM VIDENSKABELIGE UDGIVELSER

 

Mange af de bøger der udgives på Forlaget Rhodos er baseret på forskningsprojekter. Forfatterne er oftest tilknyttet en forskningsinstitution som fx et universitet eller et af landets museer og deres manuskript er resultatet af mange års grundigt forskningsarbejde.

 

Selvom alle forlagets bøger gennemgår en grundig redaktion og korrektur gælder der særlige regler for videnskabelige udgivelser. De skal leve op til krav som de forskningsråd og fonde som har støttet udgivelsen stiller.

 

Derfor vil alle forskningsbaserede udgivelser på Forlaget Rhodos blive sendt til peer-review/fagfællebedømmelse således at de lever op til de krav der gør det muligt at forsyne dem med "Danske Forlags" mærkat "Fagfællebedømt

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele tilrettelægningen af en forskningsbaseret bog vil endvidere have et udvidet fokus på noteapparat, litteraturreferencer og de forskellige registerindgange, da disse udgør et vigtigt funktionelt værktøj for læseren.

 

 

Endvidere vil der typisk blive tilknyttet eksterne fagredaktører og eksterne korrekturlæsere.

 

Forlaget Rhodos lægger vægt på at vore udgivelser baseret på videnskabelig forskning altid skal leve op til de højeste nationale, såvel som internationale, krav.

 

Vælges det, at et forskningsbaseret bogprojekt bliver udgivet i et mere populariseret og alment tilgængeligt sprog, vil dette ikke have indflydelse på ovenstående krav, og en sådan udgivelse vil stadig indeholde alle relevante indgange til teksten der sikrer at den fortsat også har en værdi for andre forskere.

 

Vi tilstræber at alle udgivelser – uanset fagligt niveau – både underkastes en kompetent sproglig redaktion og en æstetisk grafisk bearbejdning, således at den færdige bog, uanset hvor specielt emnet måtte være, fremstår smuk og tilgængelig for læseren.