INTERNATIONALT FORLAG FOR VIDENSKAB & KUNST A/S

OM VIDENSKABELIGE UDGIVELSER

 

Mange af de bøger der udgives på Forlaget Rhodos er baseret på forskningsprojekter. Forfatterne er oftest været tilknyttet en forskningsinstitution som fx et universitet eller et af landets museer og deres manuskript er resultatet af mange års spændende arbejde.

 

Selvom alle forlagets bøger gennemgår en grundig redaktion og korrektur gælder der særlige regler for videnskabelige udgivelser således at de lever op til de krav som de forskningsråd, fonde og institutioner som har støttet udgivelsen opfyldes.

 

Derfor vil en typisk forskningsbaseret udgivelse blive sendt til peer-review/fagfællebedømmelse, ligesom hele tilrettelægningen vil have et udvidet fokus på bogens funktionelle elementer så som noteapparat, litteraturreferencer og de forskellige registerindgange mm.

 

Endvidere vil der typisk blive tilknyttet eksterne fagredaktører og eksterne korrekturlæsere.

 

Forlaget Rhodos lægger vægt på at vore udgivelser baseret på videnskabelig forskning altid skal leve op til de højeste nationale såvel som internationale krav.

 

Vælges det, at et forskningsbaseret bogprojekt bliver udgivet i et mere populariseret og alment tilgængeligt sprog vil dette ikke have indflydelse på ovenstående krav, og en sådan udgivelse vil stadig indeholde alle relevante indgange til teksten der sikre at den fortsat også har en værdi for andre forskere.

 

Vi tilstræber at alle udgivelser – uanset fagligt niveau – både underkastes en kompetent sproglig redaktion og en æstetisk grafisk bearbejdning, således at den færdige bog, uanset hvor specielt emnet måtte være, fremstår smuk og tilgængelig for læseren.