I år udkommer den dejlige Naturlommekalender d.8. november.

 

Naturlommekalenderen 2018 er på 304 sider, indbundet, rigt illustreret. Vejl. pris 127 kr. NU med læsebånd.

 

Naturlommekalenderen 2018

365 små dagstekster fortæller dig, hvad der sker i naturen netop nu, og de oplyser også om aktuelle meteorsværme, synlige planeter og andre astronomiske begivenheder. Naturlommekalenderen giver selvfølgelig også plads til dine egne optegnelser på alle årets 365 dage – og i en særlig notatsektion bagest i kalenderen.

 

12 månedstekster med dejlige tegninger af illustrator Anna Margrethe Kjærgaard.

12 stjernekort med ledsagende tekst. Det er Bjørn Frank Jørgensen, som står for alle oplysninger om astronomiske begivenheder.

12 små tekster om vejrhistorikken for de seneste 5 år. Det er meteorolog Jesper Theilgaard, som skriver dem.

 

 

ÅRETS ARTIKLER

Hele otte ulveunger er kommet til verden i Jylland, og Danmark er dermed igen blevet et ulveland. Hvilken betydning kan det få for vort dyreliv, og hvad siger erfaringerne fra udlandet om ulvens sameksistens med mennesket? Det fortæller Thomas Bjørneboe Berg om i sin store artikel om ulven.

 

De danske storkefugle er i fremgang. Tommy Dybbro fortæller om hejrerne, storkene og den enlige repræsentant for ibisfamilien – skestorken – som genindvandrede som dansk ynglefugl for knapt 20 år siden, og som i 2017 har ynglet på 12 lokaliteter med sammenlagt 300 ynglepar. Vi ser (eller hører) også flere sølvhejrer, silke¬hejrer og rørdrummer, og med hvid stork i fremgang i landene omkring os, er det ikke utænkeligt, at genskabelse af vådområder med levemuligheder for de insekter, frøer og småpattedyr, som storken lever af, kunne bringe den tilbage som ynglefugl i Danmark.

 

2018 er året, hvor vi kan forvente en ny vandløbslov. Bent Lauge Madsen skriver om, hvorfor det er så vigtigt at arbejde med, ikke imod, vandløbets natur. Det er de små vandløb og vandløbsoplandet, som skal indgå i løsningen, hvis man vil gøre sig håb om, at kunne begrænse oversvømmelser i fremtiden.

 

Bent Lauge Madsen skriver også om vanddråber og myg, og om fysikken bag hundens evne til at ryste det meste af vandet ud af pelsen efter badning.

 

Teamet fra Statens Naturhistoriske Museum deler igen deres genfundshistorier baseret på ringmærkning, genmeldinger og genfund. Mathilde Lerche-Jørgensen fortæller, hvordan hun med ultralette lysloggere har kunnet kortlægge løvsangeres efterårstrækrute fra yngleområdet på Vestamager til vinterkvarteret i Afrika.

 

I år skriver Michael Stoltze om de 10 vilde danske arter af storkenæb, som med deres symmetri og sarthed er ren poesi.

 

Alle artiklerne i Naturlommekalenderen 2018 er særdeles velillustrerede med dejlige farvefotografier.

 

ALT DET ANDET DU FÅR MED

I Naturlommekalenderens mere nørdede afsnit kan du bl.a. læse om jagttider, regler for fiskeri, og få viden om reglerne for færdsel i skovene og på strandene med og uden hund. Det er også her du finder kontaktoplysninger på relevante myndigheder og institutioner – f.eks. hvem du skal kontakte, hvis du påkører et dyr. Bagest i kalenderen findes tabeller for chill-faktor, vindstyrke, en oversigt over værdier for mål og vægt, alle danske postnumre (incl. Grønland og Færøerne) samt sider til egne notater og telefonnumre.

 

Teamet fra RINGMÆRKNINGSCENTRALEN på Statens Naturhistoriske Museum bringer også i år en perlerække af genfundshistorier om ringmærkede fugle fra ind- og udland. Husk at du kan hjælpe Ringmærkningscentralen med at kigge efter ringmærkede fugle, og Naturlommekalenderen fortæller hvordan du kan indberette dine fund og observationer. Måske kommer netop ”din” fugls historie med som en af genfundshistorierne i næste års Naturlommekalender.

 

I Naturlommekalenderen kan du også finde jagttider, regler for fiskeri, og få viden om reglerne for færdsel i skovene og på strandene med og uden hund – og mange andre nyttige oplysninger, som er gode at kende, når man færdes i naturen. Det er også her du finder kontaktoplysninger på relevante myndigheder og institutioner.