INTERNATIONALT FORLAG FOR VIDENSKAB & KUNST A/S

Hvert år udgiver vi den dejlige Naturlommekalender.

 

Naturlommekalenderen 2017 er på 304 sider, indbundet, rigt illustreret. Vejl. pris 99 kr.

 

I Naturlommekalenderen har hver eneste dag sin lille tekst, som fortæller, hvad der sker i naturen netop nu. Hver måned indledes med en tekst, som indfanger stemningen og giver dig en forsmag på, hvad du kan glæde dig til at opleve i naturen. De 12 månedstekster er fabulerende og finurligt illustrerede af Naturlommekalenderens nye illustrator Signe Kjær. Hver måned har også sit eget stjernekort - og hele året igennem fortæller Bjørn Franck Jørgensen om aktuelle meteorsværme, synlige planeter og andre astronomiske begivenheder.

Naturlommekalenderen giver selvfølgelig også plads til dine egne optegnelser på alle årets dage – og i en særlig notatsektion bagest i kalenderen.

 

Naturlommekalenderen har i år yderligere 9 artikler, som fortæller om dyr, planter, insekter, fugle og naturfænomener. Alle er velillustrerede med dejlige fotografier fra Danmarks natur.

 

I år skriver MICHAEL STOLTZE om to spændende vinterfænomener: træets elegante nisseskæg og de lidt kraftigere troldetunger, som er stærke nok til at løfte mosset i vinterskoven op.

 

Michael Stoltze fortæller også om bestandsudviklingen hos sommerfuglene, med oplysninger fra det store Atlasprojekt Danmarks Dagsommerfugle, ADD 2.0, som afsluttes i 2017 – og som du har mulighed for at bidrage til.

 

Forår og sommer er de smukke pragtnymfer på vingerne ved åen, og BENT LAUGE MADSEN fortæller om deres liv og deler sine fine billeder med os. Han skriver også om lysesiv, som har fået sit navn fordi man i tidligere tider har brugt sivets marv som væge i små olielamper eller i lys af bivoks. Det virker naturligvis stadig :-) Bent Lauge Madsen fortæller også om parasitter, som kan ændre på værtsdyrets udseende og adfærd, og om oliebillelarven, som rejser med som blind passager fra blomsten til jordbiens rede.

 

TOMMY DYBBRO har igen skrevet en af sine gode artikler om fuglelivet – i år fortæller han om det fireårige Atlas-projekt, Atlas III, som skal give oplysninger om den aktuelle udbredelse, tæthed og bestandsstørrelse af alle ynglefugle i Danmark – og derudover har han udvalgt 11 fuglearter til nærmere beskrivelse.

 

Vi bliver i fuglenes verden: Danske kongeørne har ynglet i Danmark i 20 år og de har haft en udmærket ungeproduktion. Men der er kun registreret 4 ynglende par, så hvor bliver kongeørnene mon af? Det kan GPS-sporing hjælpe med svar på, og det fortæller MIKKEL WILLEMOES og ANDERS TØTTRUP om.

 

Teamet fra RINGMÆRKNINGSCENTRALEN på Statens Naturhistoriske Museum bringer også i år en perlerække af genfundshistorier om ringmærkede fugle fra ind- og udland. Husk at du kan hjælpe Ringmærkningscentralen med at kigge efter ringmærkede fugle, og Naturlommekalenderen fortæller hvordan du kan indberette dine fund og observationer. Måske kommer netop ”din” fugls historie med som en af genfundshistorierne i næste års Naturlommekalender.

 

I Naturlommekalenderen kan du også finde jagttider, regler for fiskeri, og få viden om reglerne for færdsel i skovene og på strandene med og uden hund – og mange andre nyttige oplysninger, som er gode at kende, når man færdes i naturen. Det er også her du finder kontaktoplysninger på relevante myndigheder og institutioner.