INTERNATIONALT FORLAG FOR VIDENSKAB & KUNST A/S

Glæd dig til bogen om Det badende København

 

Arkitekt Helen Wellings bog Det badende København beskriver godt 80 kur- og badeanstalters historie og arkitektur, samt mere end 200 års badekultur, som den har udviklet sig: fra søbadets oprinde¬lige formål, som var helbredelse af krop og sind, til god hygiejne og opnåelsen af en sund, stærk og sportstrænet krop, og frem til nutidens havnebad i Københavns Havn, hvor fokus er på menneskers leg og rekreation.

 

Badeanstalternes historie er uløseligt forbundet med Københavns og havneområdets historie. Bogens historiske gennemgang og de ca. 300 kort, tegninger og fotografier gør det muligt at følge Københavns og havneområdets udvikling gennem hele perioden.

 

Søbadeanstalterne var af natur flygtige, bl.a. på grund af havnevæsnets krav om at de kunne demonteres og fjernes på relativt kort tid. Udformningen af dem strakte sig fra enkle badebroer, som var bygget af den lokale tømrermester, til store kulturelle etablissementer, som bød på restauranter, forretninger, bade- og terapirum samt konkurrencebassiner med op til 4000 tilskuerpladser.

 

På ældre kort ses op til 10 navngivne badeanstalter i havneløbet samtidig. Nogle af badeanstalterne skiftede navn og ejer undervejs, eller blev flyttet til en anden lokalitet på grund af udviklingen i by og havn. Bogens omfattende kortmateriale vil illustrere byudviklingen gennem tiden, og tegnede ¬’palimpsest-kort’ vil gøre det muligt at følge badeanstalternes placering og havneområdets geografiske ændringer, kombineret med Københavns nuværende gadenet og havnefront.

 

Bogens opbygning er kronologisk inden for en række geografiske afsnit. Foruden de realiserede projekter findes der i arkiverne flere arkitekttegninger af spændende badeanstalter, som desværre aldrig blev bygget. Disse projekter er også omtalt i bogen. Beskrivelsen af hver bade¬anstalt ledsages af gode illustrationer, som – afhængigt af tidsperioden – består af malerier, arkitekttegninger og planer, tegninger og stik (nogle fint kolorerede), samt sort-hvide fotografier.

 

En stor del af dette interessante og smukke illustrations¬materiale fra museer, biblioteker, arkiver og private har aldrig tidligere været offentliggjort. Samlet her i bogen bidrager det til ny viden om søbadeanstalternes unikke arkitektur og byudviklingen ved Københavns Havn, hvor livet gennem tiden har udfoldet sig mellem skibstrafik, ophalerbeddinger, skibsværfter og romantiske sø-promenader til nutidens cykelbroer.

 

Det badende København bliver på mere end 300 sider og vil være rigt illustreret med ca. 300 illustrationer og kort fra danske arkiver, samlinger og museer. Bogen indbindes i fast bind.

 

Arkitekt MAA, PhD Helen Welling er uddannet på Technische Universiteit, Delft, Holland og Kunstakademiets Arkitektskole, København. Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1972. Helen Wellings Phd-grad (1988) var med  afhandlingen: Udviklinger i Byfornyelsens Arkitektur. Helen Welling har undervist og forsket på KA siden 1975.  I perioden 1994-96 var hun leder af studieafdeling 3D, KA og i perioden 1996-2000 institutbestyrer for Instituttet for Bygningskunst (11 studieafdelinger) på KA. Hun har også undervist på Danish International Studies (DIS), København, og som Associate Professor på University of Michigan, Taubman College of Architecture + Urban Planning, Ann Arbor samt på University of California, Berkeley, School of Environmental Design, USA (1989-91). Helen Welling har været gæstelærer og censor på flere skandinaviske arkitektskoler og konsulent for Copenhagen Business School, MBA-BYG uddannelsen. Siden 2001 tilknyttet ‘Boliglaboratoriet’, Institut 3, Kunstakademiets Arkitektskole; involveret i udviklingen af forskningen indenfor boligområdet, udviklingen af grundkurser for studerende samt vejleder for PhD-studerende.  I 2002 tilknyttet Center for Idræt og Arkitektur under Kunstakademiets Arkitektskole med projektet: Det badende København, et forskningsprojekt om søbade i Københavns Havn i perioden 1750-1950. Forskningsprojektet var et samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole og Lokale- og Anlægsfonden, og det er dette forskningsprojekt, som er videreudviklet både historisk, kronologisk og omfangsmæssigt til den nye bog Det badende København, som udkommer i 2018.

 

Af Helen Wellings tidligere udgivelser kan nævnes: Artikler om perception, kunst- og arkitekturteori, boligbyggeri og byfornyelse i bl.a. Archis (NL), PLAN (NL), Oase (NL), Casabella (IT), Arkitekten, Arkitektur, SKALA og Arkitekturtidsskiftet B. Bogen: Modernismens bygninger, idégrundlag og bevaringssynspunkter (1999), udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen. I perioden 2004-07 var Helen Welling tilknyttet Center for Bolig og Velfærd, Københavns Universitet med projektet: Den situationsbestemte bybolig. Projektet var støttet af Realdania Fonden. Herudover var hun medforfatter med et kapitel om hollandsk modernisme i antologien Arkitekturteoriernas Historia; et nordisk samarbejde med forfattere fra Norge, Sverige og Danmark, redigeret af Erik Nygaard og Claes Caldenby, Forskningsrådet Formas, Stockholm, 2011.